Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Koordinim Rajonal – Prishtinë

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, sot me datë 09.08.2022 ka vizituar zyrat e Divizionit për Koordinim Rajonal – Prishtinë. Në këtë vizit z. Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Prishtinë, z. Ahmet Delollin, si dhe me inspektorat e punës të këtij Divizioni.

Z. Nikçi u informua nga afër me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Prishtinë i ka, ku u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Z. Delolli ia prezantoi z. Nikçit Planin e Veprimit të Divizionin për Kordinim Rajonal për regjionin e Prishtinës, plan ky në kuadër të Planit Vjetor 2022 të Inspektoratit të Punës.

Z. Hekuran Nikçi në këtë vizitë u shoqërua nga zv. Kryeinspektorët z. Agim Millaku dhe z. Murat Vokshi.

Me ketë vizitë, kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, përfundon vizitat e tij zyrtare nëpër Divizionet e Koordnimeve Rajonave të Inspektoratit të Punës, vizita këto në bazë të planit të veprimit të zyrës së Kryeinspektorit.

Gusht, 2022

Kryeinspektori i IP-së, z Nikçi, takon Drejtorin e Përgjithshëm të ATK-së, z. Murtezaj.

Sot me datë 21 Korrik, 2022 Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, ka takuar Drejtorin e Përgjithshëm të Administratës Tatimore të Kosovës, z. Ilir Murtezajn.

Në këtë takim, z. Nikçi u mirëprit nga z. Murtezaj dhe ud zv. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, z. Nijazi Asllani në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të ATK-së.

Z. Nikçi i njoftoi të parët e ATK-së rreth sfidave dhe problemeve që Inspektorati i Punës ka ku kërkoi bashkëpunimin dhe bashkërendimin e veprimeve të IP-së dhe ATK-së, veçanërisht atyre në fushën e inspektimeve.

Gjithashtu, z. Murtezaj mirëpriti kërkesen e z. Nikçit për bashkërendimin e veprimeve të IP-së dhe ATK-së ku njëkohësisht vendosi në gatishmëri bashkëpunimin e ATK-së me IP-në.

Takimi u mbyll me dakordim të veprimeve konkrete mes IP-së dhe ATK-së të cilat do të ndodhin shpejt.

Korrik, 2022

Kryeinspektori i IP-së takohet me përfaqësuesit e Shoqatës Kosovare të Shurdhërve.

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, ka takuar përfaqësuesit e Shoqatës Kosovare të Shurdhërve ne ambientet e kësaj shoqate.

Z. Nikçi, në këtë takim u mirëprit nga Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës Kosovare të Shurdhërve, z. Enver Kurtalani dhe zyrtarët tjerë të kësaj shoqate nga të cilët u njoftua me sfidat që personat e shurdhër hasin dhe kjo shoqatë ka.

Inspektorati i Punës mbikqyr zbatimin e Ligjit Nr.03/L-019 PËR AFTËSIMIN, RIAFTËSIMIN PROFESIONAL DHE PUNËSIMIN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA në Republikën e Kosovës, andaj takimi i Inspektoratit të Punës me Shoqatën Kosovare të Shurdhërve ka për qëllim identifikimin e personave të shurdhër në tregun e punë për mbikqyrje të zbatimit të ligjit të lartcekur nga Inspektorati i Punës.

Inspektorati i Punës dhe Shoqata Kosovare e të Shurdhërve u zotuan për bashkëpunim të ngushtë për të drejtat në punë të personave të shurdhër në Republikën e Kosovës.

Z. Nikçi në këtë takim u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Siguri në Punë, z. Agim Millaku.

Korrik, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Gjakovë.

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 14 Korrik, 2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Koordinim Rajonal – Gjilan.

Në këtë vizit z. Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Koordinim Rajonal – Gjakovë, znj. Gjyle Qallakaj, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Qëllimi i vizitës së Kryeinspektorit të IP-së, z.Nikçi, ishte njoftimi nga afër i tij me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Gjakovë i ka, të cilat kolegët nga ky Divizion për Koordinim Rajonal i prezantuan dhe ku z. Nikçi u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Marrëdhënie në Punë, z. Murat Vokshi.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës në bazë të planit të veprimit të zyrës së Kryeinspektorit.

Korrik, 2022

Urime festa e Kurban Bajramit.

Me rastin e festës së Kurban Bajramit, Inspektorati i Punës ua uron këtë festë të gjithë punëtorëve të besimit musliman të Republikës së Kosovës.

Inspektorati i Punës ju uron paqe dhe begati për ju dhe familjet tuaja!

Korrik, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Nikçi merr pjesë në festimet e 4 Korrikut.

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës z. Hekuran Nikçi ka marrur pjesë në festimet e 246 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne hapësirat e ambasadës amerikane në vendin tonë.

Z. Nikçi ka shfrytëzuar këtë rast që të takoj personalitete dhe përfaqësues të institucioneve dhe organizatave vendore dhe ndërkombëtare, ku i njoftoi ata me gjendjen në Inspektorat të Punës dhe ku kërkoi bashkëpunimin e tyre për zhvillimin dhe përparimin e Inspektoratit të Punës.

Në këto festime të 4 Korrikut, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Siguri në Punë, z. Agim Millaku.

Korrik, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Prizren.

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 30 Qershor, 2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Koordinim Rajonal – Prizren.

Në këtë vizit z. Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Koordinim Rajonal – Prizren, z. Lah Morina, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Qëllimi i vizitës së Kryeinspektorit të IP-së, z.Nikçi, ishte njoftimi nga afër i tij me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Prizren i ka, të cilat kolegët nga ky Divizion për Koordinim Rajonal i prezantuan dhe ku z. Nikçi u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Siguri në Punë, z. Agim Millaku.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës në bazë të planit të veprimit të zyrës së Kryeinspektorit.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës plotëson/ndryshon planin vjetor të punës të IP-së.

Duke u bazuar në Nenin 4 të Ligjit Nr. 2002/9 dhe Nr. 03/L-017 për Inspektoratin e Punës, Kryeinspektori z. Hekuran Nikçi ndryshon/plotëson planin vjetor të punës për vitin 2022 të Inspektoratit të Punës.

Ndryshimet në planin vjetor të punës për vitin 2022, plotësohen me përfshirjen e zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe zbatimit të Ligjit Nr.05/L-078 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara konform vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 08/46 të dates 30.11.2021.

Pasi që në planin vjetor të punës për vitin 2022 nuk ishte i përfshirë si objektiv kryesor zbatimi i ligjit të lartcekur, Kryeinspektori z. Nikçi me qëllimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi i cili implikon Inspektoratin e Punës, ka vendosur për plotësimin/ndryshimin e planit vjetor të punës për vitin 2022 të IP-së duke vendosur si objektiv kryesor zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe zbatimit të Ligjit Nr.05/L-078 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara.

Sipas planit të aktiviteteve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, plan ky i cili buron nga vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 08/46 të dates 30.11.2021, komponenta 3, pika 3.2 obligon Inspektoratin e Punës për inspektimin e zbatimit të ligjit për personat me aftësi të kufizuara.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Gjilan

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 16 Qershor, 2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Kordinim Rajonal – Gjilan. Në këtë vizit z. Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Gjilan, z. Basri Zejnullahu, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Qëllimi i vizitës së Kryeinspektorit të IP-së, z.Nikçi, ishte njoftimi nga afër i tij me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Gjilan i ka të cilat kolegët nga ky Divizion për Kordinim Rajonal i prezantuan dhe ku z. Nikçi u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Marrëdhënie në Punë, z. Murat Vokshi.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës në bazë të planit të veprimit të zyrës së Kryeinspektorit.

Qershor, 2022

Inspektorati i Punës nënshkruan memorandum bashëkpunimi me Iniciativën Kosovare për Stabilitet (IKS).

Sot, me datë 16 Qershor, 2022 Inspektorati i Punës së Republikës së Kosovës i përfaqësuar nga Kryeinspektori z. Hekuran Nikçi ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Iniciativën Kosovare për Stabilitet (ISK) e përfaqësuar nga drejtoresha ekzekutive znj. Brikenë Hoxha dhe znj. Brikena Berisha.

Qëllimi i këtij memorandumi bashkëpunimi është kontribuimi në avancimin e çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e punëtorëve, transparenca e Inspektoratit të Punës me palët e jashtme si dhe informimi qytetar, përkatësisht i punëmarrësve dhe punëdhënësve me punën e Inspektoratit të Punës.

Z. Nikçi theksoi se nga ky memorandum bashkëpunimi në mes të Inspektoratit të Punës dhe Iniciativës Kosovare për Stabilitet (IKS) përfiton tregu i punës në Republikën e Kosovës.

Kohëzgjatja e këtij memorandumi bashkëpunimi është katër (4) vite.

Qershor, 2022