Zyra e Kryeinspektorit

Hekuran Nikçi – Kryeinspektor i Inspektoratit të Punës

Rr.Qamil Hoxha nr.30 – Prishtinë Kosovë

e-mail: inspektorati.punes@rks-gov.net

Agim Millaku – Zv.Kryeinspektor për Siguri në Punë

Tel: 038 200 26 503
e-mail: agim.millaku@rks-gov.net

Murat Vokshi – Zv.Kryeinspektor për Marrëdhënie Pune

Tel: 038 200 26 504
e-mail: murat.vokshi@rks-gov.net

ZYRTARI PËRGJEGJËS PËR SINJALIZIM

Zyrtari përgjegjës për Sinjalizim:

Florim Salihaj
Email: florim.salihaj@rks-gov.net

 

ZYRTARI PËRGJEGJËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

Zyrtari  përgjegjës  për  qasje  në  dokumente  publike:

Behram Latifi

Email: behram.latifi@rks-gov.net

Departamenti për FShP

Nexhmie Selimi – Drejtore e Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Rr.Qamil Hoxha nr.30 – Prishtinë Kosovë

e-mail: nexhmie.selimi@rks-gov.net
Tel: 038/200 26 197

Departamenti për PSÇL

Vesel Zhinipotoku – Drejtor i Departamentit për Planifikim Strategjik dhe Çështje ligjore

Rr.Qamil Hoxha nr.30 – Prishtinë Kosovë

e-mail: Vesel.Zhinipotoku@rks-gov.net
Tel: 038 200 26 145

Divizioni – Prishtinë

Ahmet Delolli – Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Prishtinës.

Rr.Fehmi Agani nr.72 – Prishtinë Kosovë

Cel: 044837354

e-mail: ahmet.delolli@rks-gov.net

 

Divizioni – Mitrovicë

Nexhat Fazliu – Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Mitrovicë

Rr.Afrim Zhitia – 40000 Mitrovicë

Tel: 028 532 226
e-mail: nexhat.fazliu@rks-gov.net

 

Divizioni – Pejë

Ali Krasniqi – Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Pejës

Rr. – 30000 Pejë

Tel: 039 434 349
e-mail:Ali.M.Krasniqi@rks-gov.net

Divizioni – Prizren

Lah Morina – Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Prizrenit

Rr.Remzi Ademaj – 20000 Prizren

Tel: 039 622 039.
e-mail: lah.morina@rks-gov.net

Divizioni – Ferizaj

Arton Çerkini – Zv. Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Ferizajit

Rr.Vëllezërit Gërvalla – 70000 Ferizaj

Tel: 0290 324 217
e-mail: Arton.Cerkini@rks-gov.net

Divizioni – Gjilan

Muhabere Konesha – Zv.Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Gjilanit

Rr.Fehmi Lladrovi – 60000 Gjilan

Tel: 0280 321 089
e-mail: Muhabere.Konesha@rks-gov.net

 

Divizioni – Gjakovë

Gjyle Qollakaj – Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Gjakovë

Rr.Beqir Kastrati nr.2 – 50000 Gjakovë

Tel: 0390 321 352
e-mail:Gjyle.Qollakaj@rks-gov.net