Zyra e Kryeinspektorit

Ekrem Kastrati -  Kryeinspektor i IP-së

Rr.Qamil Hoxha nr.30 - Prishtinë Kosovë

Tel: 038 211-520 / 038 211-521
Centrex : 26 501  /  26 502
e-mail: ekrem.kastrati@rks-gov.net

Agim Millaku - Zv.Kryeinspektor për Siguri në Punë

Tel: 038 200 26 503
e-mail: agim.millaku@rks-gov.net

Murat Vokshi - Zv.Kryeinspektor për Marrëdhënie Pune

Tel: 038 200 26 504
e-mail: murat.vokshi@rks-gov.net

Jovica Filipovic  - Zv.Kryeinspektor për Shëndet në Punë

Tel: 038 200 26 139
e-mail: jovica.filipovic@rks-gov.net

Departamenti për FShP

Lindita Bytyqi - U.d Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Rr.Qamil Hoxha nr.30 - Prishtinë Kosovë

e-mail: lindita.bytyqi@rks-gov.net
Tel: 038/200 26 505

Departamenti për PSÇL

Vesel Zhinipotoku - Drejtor i Departamentit për Planifikim Strategjik dhe Çështje ligjore
e-mail: Vesel.Zhinipotoku@rks-gov.net

Tel: 038 200 26 145

Florim Salihaj - Zyrtar i lartë Ligjor
e-mail: florim.salihaj@rks-gov.net

Divizioni – Prishtinë

Florim Krasniqi - Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Prishtinës, zv

Rr.Qamil Hoxha nr.30 - Prishtinë Kosovë

Cel: 048 855 655

e-mail: florim.b.krasniqi@rks-gov.net

Divizioni – Mitrovicë

Nexhat Fazliu - Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Mitrovicë

Rr.Afrim Zhitia - 40000 Mitrovicë

Tel: 028 532 226
e-mail: nexhat.fazliu@rks-gov.net

 

Divizioni – Pejë

Ali Krasniqi - Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Pejës

Rr. - 30000 Pejë

Tel: 039 434 349
e-mail:Ali.M.Krasniqi@rks-gov.net

Divizioni – Prizren

Lah Morina - Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Prizrenit

Rr.Remzi Ademaj - 20000 Prizren

.
e-mail: lah.morina@rks-gov.net

Divizioni – Ferizaj

Halil Hasani - U.D. Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Ferizajit

Rr.Vëllezërit Gërvalla - 70000 Ferizaj

Tel: 0290 324 217
e-mail: Halil.M.Hasani@rks-gov.net

Divizioni – Gjilan

Basri Zejnullahu - Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Gjilanit

Rr.Fehmi Lladrovi - 60000 Gjilan

Tel: 0280 321 089
e-mail: basri.zejnullahu@rks-gov.net

Divizioni – Gjakovë

Gjyle Qollakaj - Udhëheqës i Divizionit të Koordinimit në Rajonin e Gjakovë

Rr.Beqir Kastrati nr.2 - 50000 Gjakovë

Tel: 0390 321 352
e-mail:Gjyle.Qollakaj@rks-gov.net