NJOFTIM PER REZULTATIN E PERZGJEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATIT - INSPEKTOR I PUNES
Inspektor i Punës – 20 vende pune
Zyrtar për Arkiv ( dy vende pune )
NJOFTIM PER REZULTATIN E PERZGJEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATIT - INSPEKTOR I PUNES
JOFTIM PER REZULTATIN E PERZGJEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATIT - ZYRTAR I LARTE PER PERSONEL
NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT
KONKURS I BRENDSHEM: INSPEKTOR I PUNES - 1 POZITE
KONKURS I BRENDSHEM: ZYRTAR I LARTE PER PERSONEL