Kryeinspektori i IP-së z. Nikçi merr pjesë në festimet e 4 Korrikut.

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës z. Hekuran Nikçi ka marrur pjesë në festimet e 246 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne hapësirat e ambasadës amerikane në vendin tonë.

Z. Nikçi ka shfrytëzuar këtë rast që të takoj personalitete dhe përfaqësues të institucioneve dhe organizatave vendore dhe ndërkombëtare, ku i njoftoi ata me gjendjen në Inspektorat të Punës dhe ku kërkoi bashkëpunimin e tyre për zhvillimin dhe përparimin e Inspektoratit të Punës.

Në këto festime të 4 Korrikut, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Siguri në Punë, z. Agim Millaku.

Korrik, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Prizren.

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 30 Qershor, 2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Koordinim Rajonal – Prizren.

Në këtë vizit z. Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Koordinim Rajonal – Prizren, z. Lah Morina, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Qëllimi i vizitës së Kryeinspektorit të IP-së, z.Nikçi, ishte njoftimi nga afër i tij me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Prizren i ka, të cilat kolegët nga ky Divizion për Koordinim Rajonal i prezantuan dhe ku z. Nikçi u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Siguri në Punë, z. Agim Millaku.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës në bazë të planit të veprimit të zyrës së Kryeinspektorit.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës plotëson/ndryshon planin vjetor të punës të IP-së.

Duke u bazuar në Nenin 4 të Ligjit Nr. 2002/9 dhe Nr. 03/L-017 për Inspektoratin e Punës, Kryeinspektori z. Hekuran Nikçi ndryshon/plotëson planin vjetor të punës për vitin 2022 të Inspektoratit të Punës.

Ndryshimet në planin vjetor të punës për vitin 2022, plotësohen me përfshirjen e zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe zbatimit të Ligjit Nr.05/L-078 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara konform vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 08/46 të dates 30.11.2021.

Pasi që në planin vjetor të punës për vitin 2022 nuk ishte i përfshirë si objektiv kryesor zbatimi i ligjit të lartcekur, Kryeinspektori z. Nikçi me qëllimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi i cili implikon Inspektoratin e Punës, ka vendosur për plotësimin/ndryshimin e planit vjetor të punës për vitin 2022 të IP-së duke vendosur si objektiv kryesor zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe zbatimit të Ligjit Nr.05/L-078 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara.

Sipas planit të aktiviteteve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, plan ky i cili buron nga vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 08/46 të dates 30.11.2021, komponenta 3, pika 3.2 obligon Inspektoratin e Punës për inspektimin e zbatimit të ligjit për personat me aftësi të kufizuara.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Gjilan

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 16 Qershor, 2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Kordinim Rajonal – Gjilan. Në këtë vizit z. Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Gjilan, z. Basri Zejnullahu, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Qëllimi i vizitës së Kryeinspektorit të IP-së, z.Nikçi, ishte njoftimi nga afër i tij me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Gjilan i ka të cilat kolegët nga ky Divizion për Kordinim Rajonal i prezantuan dhe ku z. Nikçi u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Marrëdhënie në Punë, z. Murat Vokshi.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës në bazë të planit të veprimit të zyrës së Kryeinspektorit.

Qershor, 2022

Inspektorati i Punës nënshkruan memorandum bashëkpunimi me Iniciativën Kosovare për Stabilitet (IKS).

Sot, me datë 16 Qershor, 2022 Inspektorati i Punës së Republikës së Kosovës i përfaqësuar nga Kryeinspektori z. Hekuran Nikçi ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Iniciativën Kosovare për Stabilitet (ISK) e përfaqësuar nga drejtoresha ekzekutive znj. Brikenë Hoxha dhe znj. Brikena Berisha.

Qëllimi i këtij memorandumi bashkëpunimi është kontribuimi në avancimin e çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e punëtorëve, transparenca e Inspektoratit të Punës me palët e jashtme si dhe informimi qytetar, përkatësisht i punëmarrësve dhe punëdhënësve me punën e Inspektoratit të Punës.

Z. Nikçi theksoi se nga ky memorandum bashkëpunimi në mes të Inspektoratit të Punës dhe Iniciativës Kosovare për Stabilitet (IKS) përfiton tregu i punës në Republikën e Kosovës.

Kohëzgjatja e këtij memorandumi bashkëpunimi është katër (4) vite.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Mitrovicë.

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 10.06.2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Kordinim Rajonal – Mitrovicë.

Në këtë vizitë z.Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Mitrovicë, z. Nexhat Fazliu, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Z. Nikçi u njoftua nga afër me problemt dhe sfidat që Divizioni për Kordinim Rajonal -Mitrovicë i ka, ku u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Marrëdhënie në Punë, z. Murat Vokshi.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës.

Inspektorati i Punës nënshkruan memorandum bashëkpunimi me Qendren për Politika dhe Avokim.

Sot, me datë 9 Qershor, 2022 Inspektorati i Punës së Republikës së Kosovës i përfaqësuar nga Kryeinspektori z. Hekuran Nikçi ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Qendren për Politika dhe Avokim e përfaqësuar nga dtejtori ekzekutiv z. Milaim Morina.

Qëllimi i këtij memorandumi bashkëpunimi është transparenca e Inspektoratit të Punës me palët e jashtme si dhe informimi qytetar, përkatësisht i punëtorëve me punën e Inspektoratit të Punës dhe vetëdijësimi i tyre me të drejtat e tyre në punë.

Z. Nikçi theksoi se nga ky memorandum bashkëpunimi në mes të Inspektoratit të Punës dhe Qendres për Politika dhe Avokim përfiton vetëm qytetari dhe punëtori i Republikës së Kosovës.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Pejë

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 07.06.2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Kordinim Rajonal – Pejë. Në këtë vizit z. Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Pejë, z. Ali Krasniqin, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Qëllimi i vizitës së Kryeinspektorit të IP-së, z.Nikçi, është njoftimi nga afër i tij me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Pejë i ka, ku u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Marrëdhënie në Punë, z. Murat Vokshi.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Ferizaj

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, sot me datë 06.06.2022 ka vizituar zyrat e Divizionit për Kordinim Rajonal – Ferizaj. Në këtë vizit z. Nikçi u takua me zv.Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Ferizaj, z. Arton Ceriki, si dhe me zyrtarë tjerë të këtij divizioni.

Z. Nikçi u informua nga afër me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Ferizaj i ka, ku u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Z. Cerkini ia prezantoi z. Nikçit Planin e Veprimit të Divizionin për Kordinim Rajonal për regjionin e Ferizajit, plan ky në kuadër të Planit Vjetor, ku pas diskutimeve rreth këtij Plani të Veprimit të cilat rezultuan frytdhënëse, z. Nikçi e aprovoi atë.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës.

Z. Hekuran Nikçi pranon detyrën e Kryeinspektorit të IP-së

Sot, me dt: 02/06/2022, në zyrat e Inspektoratit të Punës, z.Hekuran Nikçi ka pranuar detyren e Kryeinspektorit nga
z.Agim Millaku.

z.Millaku i urojë z.Nikçit mirëseardhje në IP duke i dëshiruar suksese në punë.

z.Nikçi falenderojë z.Millakun ku u zotua që përvojën e tij ta vendos në shërbim të Inspektoratit të Punës duke garantuar të drejtat e punëtorëve.