Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Gjilan

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 16 Qershor, 2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Kordinim Rajonal – Gjilan. Në këtë vizit z. Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Gjilan, z. Basri Zejnullahu, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Qëllimi i vizitës së Kryeinspektorit të IP-së, z.Nikçi, ishte njoftimi nga afër i tij me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Gjilan i ka të cilat kolegët nga ky Divizion për Kordinim Rajonal i prezantuan dhe ku z. Nikçi u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Marrëdhënie në Punë, z. Murat Vokshi.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës në bazë të planit të veprimit të zyrës së Kryeinspektorit.

Qershor, 2022

Inspektorati i Punës nënshkruan memorandum bashëkpunimi me Iniciativën Kosovare për Stabilitet (IKS).

Sot, me datë 16 Qershor, 2022 Inspektorati i Punës së Republikës së Kosovës i përfaqësuar nga Kryeinspektori z. Hekuran Nikçi ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Iniciativën Kosovare për Stabilitet (ISK) e përfaqësuar nga drejtoresha ekzekutive znj. Brikenë Hoxha dhe znj. Brikena Berisha.

Qëllimi i këtij memorandumi bashkëpunimi është kontribuimi në avancimin e çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e punëtorëve, transparenca e Inspektoratit të Punës me palët e jashtme si dhe informimi qytetar, përkatësisht i punëmarrësve dhe punëdhënësve me punën e Inspektoratit të Punës.

Z. Nikçi theksoi se nga ky memorandum bashkëpunimi në mes të Inspektoratit të Punës dhe Iniciativës Kosovare për Stabilitet (IKS) përfiton tregu i punës në Republikën e Kosovës.

Kohëzgjatja e këtij memorandumi bashkëpunimi është katër (4) vite.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Mitrovicë.

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 10.06.2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Kordinim Rajonal – Mitrovicë.

Në këtë vizitë z.Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Mitrovicë, z. Nexhat Fazliu, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Z. Nikçi u njoftua nga afër me problemt dhe sfidat që Divizioni për Kordinim Rajonal -Mitrovicë i ka, ku u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Marrëdhënie në Punë, z. Murat Vokshi.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës.

Inspektorati i Punës nënshkruan memorandum bashëkpunimi me Qendren për Politika dhe Avokim.

Sot, me datë 9 Qershor, 2022 Inspektorati i Punës së Republikës së Kosovës i përfaqësuar nga Kryeinspektori z. Hekuran Nikçi ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Qendren për Politika dhe Avokim e përfaqësuar nga dtejtori ekzekutiv z. Milaim Morina.

Qëllimi i këtij memorandumi bashkëpunimi është transparenca e Inspektoratit të Punës me palët e jashtme si dhe informimi qytetar, përkatësisht i punëtorëve me punën e Inspektoratit të Punës dhe vetëdijësimi i tyre me të drejtat e tyre në punë.

Z. Nikçi theksoi se nga ky memorandum bashkëpunimi në mes të Inspektoratit të Punës dhe Qendres për Politika dhe Avokim përfiton vetëm qytetari dhe punëtori i Republikës së Kosovës.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Pejë

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, duke u bazuar në Planin e Veprimit të zyrës së Kryeinspektorit, sot me datë 07.06.2022 ka vazhduar vizitën e tij në zyrat e Divizionit për Kordinim Rajonal – Pejë. Në këtë vizit z. Nikçi u takua me Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Pejë, z. Ali Krasniqin, si dhe me inspektorët e këtij divizioni.

Qëllimi i vizitës së Kryeinspektorit të IP-së, z.Nikçi, është njoftimi nga afër i tij me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Pejë i ka, ku u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Në këtë vizitë, z. Nikçi u shoqërua nga zv. Kryeinspektori për Marrëdhënie në Punë, z. Murat Vokshi.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës.

Qershor, 2022

Kryeinspektori i IP-së z. Hekuran Nikçi, viziton Divizionin për Kordinim Rajonal – Ferizaj

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës, z. Hekuran Nikçi, sot me datë 06.06.2022 ka vizituar zyrat e Divizionit për Kordinim Rajonal – Ferizaj. Në këtë vizit z. Nikçi u takua me zv.Udhëheqësin e Divizionit për Kordinim Rajonal – Ferizaj, z. Arton Ceriki, si dhe me zyrtarë tjerë të këtij divizioni.

Z. Nikçi u informua nga afër me problemet dhe sfidat që Divizionin për Kordinim Rajonal – Ferizaj i ka, ku u zotua që bashkarisht do t’i zgjidhin ato.

Z. Cerkini ia prezantoi z. Nikçit Planin e Veprimit të Divizionin për Kordinim Rajonal për regjionin e Ferizajit, plan ky në kuadër të Planit Vjetor, ku pas diskutimeve rreth këtij Plani të Veprimit të cilat rezultuan frytdhënëse, z. Nikçi e aprovoi atë.

Kryeinspektori i IP-së, z. Hekuran Nikçi, do të vazhdoj vizitën e tij nëpër Divizionet tjera për Kordinime Rajonale të cilat janë në kuadër të Inspektoratit të Punës.

Z. Hekuran Nikçi pranon detyrën e Kryeinspektorit të IP-së

Sot, me dt: 02/06/2022, në zyrat e Inspektoratit të Punës, z.Hekuran Nikçi ka pranuar detyren e Kryeinspektorit nga
z.Agim Millaku.

z.Millaku i urojë z.Nikçit mirëseardhje në IP duke i dëshiruar suksese në punë.

z.Nikçi falenderojë z.Millakun ku u zotua që përvojën e tij ta vendos në shërbim të Inspektoratit të Punës duke garantuar të drejtat e punëtorëve.

Njoftim nga: SEKRETARIATI I KOMISIONIT PËR CERTIFIKIM DHE LICENCIM

Të gjithë personat që shprehin interesin për tu certifikuar si Ekspert dhe Trajner i sigurisë dhe shëndetin në punë dhe licencuar si persona juridik që ofron shërbime në fushën e sigurisë dhe shëndetin në punë dhe trajnime, sipas Rregullores së re (MPMS) Nr. 01/2021 për kualifikimin e personave përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë, licencimin e kompanive të shërbimeve dhe trajnimeve për sigurinë dhe shëndetin në punë, publikuar ne Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, me dt 09.03.2021, mund të informohen dhe konsultohen rreth procesit te aplikimit në:

SEKRETARIATI I KOMISIONIT PËR CERTIFIKIM DHE LICENCIM

Kontakti:
Departamenti i Punës dhe Punësimit;
Adresa: Sheshi “ Edit Durham” nr. 46, Prishtinë 10000;
Numri i telefoni: +38338213989
Orari: 09:00-11:00 – 13:30-15:00
Qershor 2021 – Prishtinë

 

Kryeinspktori i Inspektoratit të Punës mori një pako me lista kontrolluese nga Udhëheqësi i Ekipit të projektit të financuar nga BE

Sot, Kryeinspktori i Inspektoratit të Punës me bashkëpunëtor mori një pako me lista kontrolluese nga Udhëheqësi i Ekipit të projektit të financuar nga BE “Mbështetje ndaj Inspektoratit të Punës për luftën kundër punës së padeklaruar”. Dosja e përgatitur përmban 33 lista kontrolluese për inspektorët e punës, të cilat mbulojnë fushat kryesore të sigurisë dhe shëndetit në punë (SSHP), me një strukturë të lehtë të fushave të legjislacionit: pyetjet përqendrohen në përmbushjen e kërkesave të veçanta ligjore të legjislacionit kombëtar ose parimeve të SSHP-së. Në rast se nuk ka legjislacion përkatës kombëtar, përdoren praktikat më të mira nga vendet anëtare të BE-së dhe të rajonit.

Lista e tillë kontrolluese do të jetë e përdorshme për shumicën e vizitave të inspektimit të përgjithshëm, si dhe për inspektime specifike. Ato janë mjeti kyç për inspektorët e punës për mbledhje të informacionit në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse. Këto të dhëna më pas përdoren për t’i inkurajuar punëdhënësit ose për t’u kërkuar që t’i përmirësojnë vendet e punës në përputhje me ligjin. Kjo do ta ndihmojë menaxhmentin e Inspektoratit të Punës edhe për të marrë vendime, si dhe për të kryer veprime përcjellëse.

Çdo listë kontrolluese e zhvilluar u rregullua edhe për nevojat e punëdhënësve, në mënyrë që ata të mund të bëjnë vetë-vlerësim për pajtueshmërinë me aktet ligjore. Këto lista kontrolluese do të jenë të disponueshme në ueb faqen e Inspektoratit të Punës në gjuhët shqipe dhe serbe, si dhe do të shpërndahen nga inspektorët e punës gjatë vizitave në terren dhe fushatave të inspektimit.

Këtu mund ti gjeni Listat Kontrolluese për Punëdhënës