Java Evropiane për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë – 25 tetor 2019

Në kuadër të fushatës për vende të shëndetshme të punës #EUhealthyworkplaces, Kosova nga data 21 deri më 25 tetor 2019, përmes disa aktiviteteve do të shënojë Javën Evropiane për Siguri dhe Shëndet në Punë. Më 25 tetor 2019, kjo javë do të kulmojë me konferencën e përmbyllëse të fushatës dhe ceremoninë e ndarjes së Çmimit të Praktikës së Mirë. Në kuadër të kësaj fushate, Kosova organizoi konkursin e parë kombëtar të Praktikës së Mirë, ku kompanitë aplikuan me praktikat e tyre të mira në menaxhimin e faktorëve të rrezikut në vendin e punës. Fituesi i këtijj konkursi do të shpallet më 25 tetor. Na ndiqni për të mësuar se kush do të jetë fituesi dhe cilat aktivitete po zhvillohen gjatë kësaj jave!

Regjistroni pjesëmarrjen tuaj deri më 21 tetor me e-mail: zvokrri@archidata.it ose me telefon: +383 (0) 49487333.

U okviru #EUhealthyworkplaces, kroz niz aktivnosti od 21. do 25. oktobra 2019, Kosovo će obeležiti Evropsku nedelju bezbednosti i zdravlja na radu. 25. oktobra 2019. Ove nedelje će kulminirati završna konferencija kampanje i svečane ceremonije dodele nagrade. U okviru ove kampanje, Kosovo je organizovalo svoj prvi nacionalni konkurs za nagradu za dobru praksu  na kome su se kompanije prijavile sa svojim dobrim praksama u upravljanju faktorima rizika na radnom mestu. Pobednik ovog konkursa biće proglašen 25. oktobra. Pratite nas da biste saznali ko će biti pobednik i koje se aktivnosti odvijaju!

Prijavite se do 21. oktobra na e-mail: zvokrri@archidata.it ili na telefon: +383 (0) 49487333.

In the framework of the #EUhealthyworkplaces, through a series of activities from 21-25 October 2019, Kosovo will mark the European Week for Safety and Health at Work. On 25th October 2019, this week will culminate with the campaign closing conference and Good Practice Award ceremony. Within this campaign, Kosovo organized its first national Good Practice Award contest where companies applied with their good practices on the management of workplace risk factors. The winner of this contest will be announced on 25th October. Follow us to find out who the winner will be and what activities are taking place!

Register your participation until October 21 by e-mail: zvokrri@archidata.it or by phone: +383 (0) 49487444.