RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2022

Inspektoriati i Punës publikon Raportin e Punës për vitin 2022. Në këtë raport pasqyrohet një përmbledhje e detajuar mbi realizimin e detyrave të Inspektoriatit të Punës. Struktura e këtij raporti filllon me Zyren e Kryeinspektorit, për të vazhduar me Divizionin e Prokurimit, Departamentin e Financave dhe Shërbimeve të Përbashkëta, Divizioni i Burimeve Njerëzore dhe Departamentin për Planifikim Strategjik dhe Çështje Ligjore.

Përveç progresit të arritur gjatë vitit 2022, Inspektoriati i Punës me qëllim të përmirësimit e zbatimit të ligjeve që mbikqyren nga  ky institucion, në këtë raport ka propozuar edhe disa rekomandime të nevojshme.

Kliko këtu për ta parë raportin: