Çertifikohen Inspektorët e Punës në kuadër të projektit “Komponenti gjinor në promovimin e punës së denjë përmes menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë”

Perspektiva gjinore e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, duke përfshirë ngacmimin seksual në vendin e punës, ishte në qendër të diskutimit midis Inspektorëve të Punës për dy ditë rresht.

16 inspektorë nga rajone të ndryshme të Kosovës forcuan të kuptuarit e tyre për dallimet gjinore në SSHP dhe ngacmimet seksuale në mjediset e punës, të mbështetur nga UN Women dhe organizuar nga IKAP/Instituti i Kosovës për Administratë Publike dhe miratuar nga Inspektorati i Punës

Inspektorëve iu dorëzuan certifikatat e pjesëmarrjes nga Hekuran J. Nikçi, kryetar i Inspektorit të Punës dhe përfaqësues i IKAP.

Kjo punëtori është organizuar në kuadër të projektit “Komponenti gjinor në promovimin e punës së denjë përmes menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë”, nën menaxhimin dhe marrëveshjen me Organizatën Ndërkombëtare të Punës dhe financuar nga Ambasada e Suedisë në Prishtinë.

.