Inspektorati i Punës ka aktivizuar numrin pa pagesë: 080077577

Të gjithë ata që konsiderojnë që po ju shkelën te drejtat nga marrëdhënia e punës, por edhe ata që kanë informata për shkelje të tilla mund të thërrasin në numrin pa pagesë : 080077577