Java Evropiane për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë

Aktivitetet
Aktivitetet

Punëtori për Vlerësimin e Rrezikut në Vendet e Punës

Përmes një sërë aktivititesh, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale së bashku me Inspektoratin e Punës po shënojnë Javën Evropiane për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë. Në kuadër të fushatës #EUhealthyworkplaces, do të organizohet një punëtori e vecante për Vlerësimin e Rrezikut në Vendet e Punës. Punëtoria është falas. Prezantimet do të mbahen në anglisht, dhe do të sigurohet përkthim shqip. Do të lëshohen certifikatat e pjesëmarrjes.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar! Ju lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri në 17 tetor, 2019, me e-mail: zvokrri@archidata.it ose me telefon: +383 (0) 49487333.

Mos e humbisni këtë rast unik, nxitoni dhe regjistrohuni brenda afatit.

Master čas o proceni rizika na radnom mestu

Kroz niz aktivnosti, Kosovsko Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite i Inspekcija rada obeležavaju Evropsku nedelju bezbednosti i zdravlja na radu. U okviru #EUhealthyvorkplaces kampanje, prilagođen je Master čas o proceni rizika na radnom mestu i biće organizovan 22. oktobra 2019. godine u Prištini u konferencijskom centru Orion. Radionica je besplatna. Prezentacije će se održavati na engleskom jeziku i biće obezbeđen prevod na albanski jezik. Biće izdate i potvrde o učešću. Broj učesnika je ograničen! Molimo vas da svoje učešće potvrdite do 17. oktobra 2019. e-mailom: zvokrri@archidata.it i telefonom.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku, požurite i registrujte se pre isteka roka.

Masterclass in Workplace Risk Assessment

Through a series of activities, Kosovo Ministry of Labor and Social Welfare and Labor Inspectorate are marking the European Week for Safety and Health at Work. Within the #EUhealthyworkplaces campaign, a tailored Masterclass in Workplace Risk Assessment will be organized on 22nd October 2019 in Pristina at Orion Conference Center.  Workshop is free of charge. Presentations will be held in English and translation to Albanian will be provided. Certificates of participation will be issued.

Number of participants is limited! Please confirm your participation until October 17, 2019, by e-mail: zvokrri@archidata.it and phone.

Don’t miss this unique opportunity, hurry up and register before the deadline expires.