Subjektet Juridike qe janë liçensuar për ofrimin e shërbimeve nga Siguria dhe Shëndeti në Punë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale :

1. "HSK LLC"

Data e Liçensimit: 29/11/2017
Email: Info@hsk-ks.com
Nr.kontaktues:
+377(0)49548271
‎‎+377(0)44168026
Website : www.hsk-ks.com
Adresa : "Ulpiana, C7/1, 10000 Prishtinë

2. "ZONNUM SHPK"

Data e Liçensimit: 29/11/2017
Email: zonnum.ks@gmail.com
Nr.kontaktues: ‎
049-707-807
‎049-707-806
Website : www.zonnum.com
Adresa : "Ahmet Krasniqi", Arberia, 10000 Prishtine

7. NSHT " TREND  CMSH "

Licenca nr.09/2018

Nr.kontaktues:
+383 (0) 44/174-569
+383 (0) 49/831-174
email: rznselmani@gmail.com

Adresa: Rr. "Dëshmorët e Kombit" pn. 70000 Ferizaj

3. "NMASHPK"

Licenca nr.3/2018

Nr.kontaktues: ‎
044 119 009

NRB: 71285987
Adresa: Prishtinë, rruga ,,Afrim Zhitia Bll.4, hyrja 6, nr 14,

4. N N,,BLITERM"

Licenca nr.4/2018

Nr.kontaktues: ‎
049 214 500
blitermeng@gmail.com

NRB: 70894483
Adresa: rruga ,,18 Qershori’’Skenderaj

8. GFS Training Center"L.L.C.

Licenca nr.03/2020

Nr.kontaktues:
+383 (0) 38 748 888
+383 (0) 49 122 600
email: training@gfs-ks.com

Adresa:Rr.Tringë Smajli Nr.60, Prishtinë 10 000, Kosovë.

5. ,,Kolegji Europian i Kosovës’’ SHPK

Licenca nr.5/2018
Nr.kontaktues: ‎
049 454541 / 044651284 / 038 222828
e-mail: info@eck-edu.org
website: www.eck-edu.org
NRB 70980029
Adresa: rruga ,,Gustav Majer’’ nr.19,  Prishtinë

6. ,,B & M ‘’ SHPK

Licenca nr.6/2018
Nr.kontaktues: ‎ 049 429 421
045 367 924
NRB 810082579
www.bm-solutions.biz
Adresa: Rruga e Reqakut nr.10 Ferizaj
Adresa: Paldenicë -,,Gafurr Loku’’ nr.36,  Hani Elezit